Inspiration - lidt mere uddybende


Har du som leder tid nok til dine medarbejdere?

Eller er der nok at se til med at holde forretningen kørende, så opmærksomheden på personaleudvikling, samarbejde og trivsel kommer i anden række?

Her kan jeg tilbyde at gå ind og understøtte en del af det som dine medarbejdere har brug for, men som I ikke selv har overskuddet til - vel at mærke i respekt for, og i samarbejde med, den daglige ledelse.


Coaching i din virksomhed

Personlig coaching i virksomheder gør det muligt såvel for dig som er medarbejder og for dig som er leder, at udnytte jeres fulde potentiale gennem personlig udvikling. Også hvis det gælder personlige udfordringer som ikke nødvendigvis er relateret til arbejdspladsen har det stor betydning at møde en støttende person som ikke lige er den nærmeste kollega eller nærmeste leder.

Den gavnlige effekt såvel for den enkelte som for samarbejdet og trivselen på arbejdspladsen gør, at flere og flere virksomheder benytter en coach til at tage hånd om sine medarbejdere.     


Personlig udvikling

Tilbyder I for eksempel fra tid til anden, at sende jeres medarbejdere på kursus og konference i personlig udvikling, kommunikation, konflikthåndtering og personlig gennemslagskraft?

Og har I egentlig målt udbyttet af dette?

Har I tilsvarende prøvet det alternativ at lade jeres medarbejdere blive coached individuelt i de samme temaer?

Du vil blive overrasket over resultatet, for ved individuel coaching kommer det hele mere ind under huden og vil blive en del af personligheden.


Forandring og omstilling

Står din virksomhed overfor forandringer og omstillinger kan det have store konsekvenser for dine medarbejdere, uanset om de fortsætter i organisationen eller ej.

Der opstår ofte stor usikkerhed og frustrationer som individuel coaching kan hjælpe den enkelte med at håndtere konstruktivt.


Motivation

Af mange forskellige årsager kan både ledere og medarbejdere i perioder miste motivationen i dagligdagen.

Dette kan ramme såvel i arbejdslivet som i privatlivet.

Et individuelt coachingforløb vil kunne hjælpe til at genfinde motivationen.

En nyorientering kan også blive resultatet - at medarbejderen skaber grundlaget for en ny retning, til gavn for både denne og virksomheden.


Dialog og mønstre på arbejdspladsen

- eller med andre ord: Relationsarbejdets betydning for samarbejde og kommunikation

I enhver virksomhed kan man komme ud for at der opstår nogle uhensigtsmæssige og fastlåste mønstre i forhold til hvordan vi kommunikerer med hinanden.

Såvel mellem ledere og medarbejdere, som kolleger imellem.

Individuelle coachingforløb, eller coaching for teams, vil kunne hjælpe medarbejderne med at skabe en bedre indbyrdes dialog på arbejdspladsen til fælles gavn for samarbejdet.


Fremtræden

Fik du eller en medarbejder ikke lige solgt budskabet under en fremlægning som I kunne ønske jer det?

En coachende samtale med tid til refleksion og efter-rationalisering kan medvirke til at finde tilbage i rytmen og forbedre præstationen til næste gang.


Stress-coaching

Forebyggende - ved signaler om begyndende stress.

Genoprettende - når stressen har ramt.

Vejen tilbage kan være lang og kræver tid og hvile og ikke mindst struktur og klare aftaler.

Et samarbejde med arbejdspladsen om vilkårene for at vende tilbage er en nødvendighed, særligt hvis der er tale om arbejdsrelateret stress.

Se separat fane på hjemmesiden her.


Ebbe Jensen


Certificeret ID Life Coach fra ID Academy.

Stressvejleder fra Stressakademiet.

Efteruddannet indenfor Narrativ terapi.

Autoriseret udbyder af Personprofiler via

e-stimate.

Kontaktoplysninger

Blegkilde Alle 75

9000 Aalborg

(+45)  28 34 43 06

Åbningstider


Mandag - Fredag: 08:00 til 20:00

Lørdag: 10:00 til 16:00

Søndag: lukket


CVR nr.:© Copyright. All Rights Reserved.