Trivsel og Arbejdsmiljø


Ny national indsats for trivsel og arbejdsmiljø i 2018

Der forventes at komme nye indsatser og skærpede regler for det psykiske arbejdsmiljø i 2018.

Nye tal har vist at det går den forkerte vej i forhold til regeringens målsætning og regeringen har derfor nedsat et udvalg der skal komme med forslag til at tage virksomhedernes arbejde med arbejdsmiljøet til næste niveau.

 

I denne forbindelse er der forslag fremme om at omdøbe begrebet 'psykisk arbejdsmiljø' til 'organisatorisk og socialt arbejdsmiljø' for at skærpe opmærksomheden på hvor miljøet stammer fra, ikke hvor det kommer til udtryk.


Vil du gå foran og være forberedt på dette i din organisation?

Jeg tilbyder at gå foran sammen med dig så vi i fællesskab kan skabe grundlaget for at både ledere og medarbejdere i din virksomhed oplever et sundt arbejdsmiljø - hvilket i sidste ende vil smitte af på virksomhedens resultater og kundernes oplevelser.


Der er fornyet opmærksomhed på betydningen af relationer

Ledelse er ikke kun noget som påhviler lederen.

Ledelse foregår i en proces der udspiller sig i relationen mellem lederen og medarbejderen.

Ligeledes er relationer medarbejderne imellem alt afgørende for den gode trivsel.

Kvaliteten i relationen afgør hvad vi er i stand til gennem relationen.


De gode relationer er derfor afgørende for såvel trivsel som for opnåelse af resultater.


Har du tiden i dagligdagen til at have tilstrækkelig fokus på dette?

Og understøtter jeres organisation at den er bundet sammen af dynamiske relationer mellem mennesker?


Arbejdet med trivsel og forebyggelse af stress er koblet tæt sammen, se derfor også fanebladet om Stressvejledning her på siden.


Sammenfatning

Bedre trivsel giver bedre resultater - for virksomheden, for dens ledere og medarbejdere og ikke mindst for dens kunder.

Relationsbåret ledelse og samarbejde er alfa og omega i denne resultatskabelse.


 

 

Ebbe Jensen


Certificeret ID Life Coach fra ID Academy.

Stressvejleder fra Stressakademiet.

Efteruddannet indenfor Narrativ terapi.

Autoriseret udbyder af Personprofiler via

e-stimate.

Kontaktoplysninger

Blegkilde Alle 75

9000 Aalborg

(+45)  28 34 43 06

Åbningstider


Mandag - Fredag: 08:00 til 20:00

Lørdag: 10:00 til 16:00

Søndag: lukket


CVR nr.:© Copyright. All Rights Reserved.